Image by Julie Ricard

'IK HEB ALLES EN IK BEN NIET ZO GELUKKIG ALS ZIJ…?'

verhalen uit België

Broeders en zusters uit Iran, Pakistan, Afghanistan, Eritrea vele andere landen
vluchtten naar België omdat ze vervolgd werden omdat ze Jezus-volgers zijn.

Ze zijn gevlucht uit landen waar we misschien al jaren voor hebben gebeden.
Nu wonen in onze straten, buurten, dorpen en steden. Wat betekent dit voor ons en voor hen?

 
 
Image by Omar Lopez

CONCRETE GEBEDSPUNTEN

VLUCHTELINGEN

Dank en bid ook voor christenen uit andere landen die vluchtten naar België. Bid specifiek voor (christen) vluchtelingen die je persoonlijk kent.

IN BELGIË

Dank voor Iraanse christenen in België. Sommige werken mee met het maken van een Farsi-Bijbelstudie waar bijna 50
Iraniërs aan deelnemen.

VRIJMOEDIGHEID EN BESCHERMING

Bid dat zij en de andere christen Iraniërs sterk mogen blijven in hun geloof en het mogen delen met landgenoten hier en in hun land van herkomst. 
Bid om bescherming en digitale veiligheid voor de online Bijbelstudies waar mensen uit Iran wekelijks aan deelnemen.

Bid voor moed, bescherming en kansen voor christenen in Iran die sneller in woorden over Jezus
vertellen dan vroeger.

OPENHEID

We willen bidden voor vervolgde christenen die asiel krijgen in België. We bidden dat kerken open mogen zijn voor hen.

We bidden dat kerken bereidt zijn om hen op te nemen in kerkenraden, leiderschapsteams en dat ze mogen meedraaien in de kerk net als alle andere leden.

 
Gave veste.jpg

Meer info over Gave Veste?