BIDSTOND

Verhalen en gebedspunten

Als we aan vervolgde christenen vragen wat we voor hen kunnen doen, zeggen ze vrijwel altijd: “Bid voor ons!”

Als we bidden voor onze vervolgde broeders en zusters, dan kan dat groot effect hebben. Zo werd eens een vrouw middenin de nacht gewekt door de Heilige Geest, om te bidden voor een gevangene voor Rusland. Jaren later kwam ze erachter wat het antwoord op haar gebed was: de gevangene voor wie gebeden werd, had het ontzettend koud. Op het gebed van zijn zuster in Christus was het alsof er een warme deken om zijn schouders werd gelegd en hij voelde zich dankbaar voor Gods aanwezigheid en zorg.


Tijdens dit weekend willen we jullie vragen om NON-STOP te bidden voor onze broers en zussen in landen waar vervolging plaats vindt. hieronder vindt je verschillende verhalen , gebedspunten en video's van uit de vervolgde kerk. Zo willen we je inspireren om gericht te bidden.

Je vindt de gebedspunten en video's op deze website of via de onderstaande knoppen.

EAV  video thumb.png

BEKIJK DE INSPIRERENDE VIDEO'S

 

SYRIË EN IRAK - OPEN DOORS

Gebedsonderwerp 1

De situatie van de Syrische bevolking is nog steeds een ‘levende nachtmerrie. In Irak is het verboden je te bekeren tot het christendom. Moslimbekeerlingen houden hun geloof daarom vaak geheim. Syrië en Irak  kennen dus al jaren lang serieuze vervolging. Bid u mee voor onze broers en zussen in deze door oorlog verscheurde landen?

 

DE MEKONG RIVIER - OMF

Gebedsonderwerp

Rond de Mekong rivier wonen veel onbereikte volken. Één daarvan zijn de Bouyei. Ondanks de vervolging gaan zendelingen er toch door met het verspreiden van het Evangelie. Bid u mee voor hen?

 

CHRISTEN VLUCHTELINGEN - GAVE VESTE

Gebedsonderwerp 3

Christenen uit Iran worden teruggedreven in de handen van hun vervolgers. Bekeerlingen wacht eenzelfde lot. Op dit moment is de situatie van Iraanse christenen in de Belgische asielprocedure zeer schrijnend. Vrijwel niemand van hen krijgt asiel. Allemaal met dezelfde reden: men gelooft niet in de oprechtheid van het geloof van de vluchteling. Bid u mee voor verandering?

 

DE RODE ZONE'S VAN COLOMBIA - HVK

Gebedsonderwerp 4

De gebieden langs de grenzen van Colombia zijn zeer gevaarlijke 'rode zones' die worden gecontroleerd door verschillende guerrilla- en paramilitaire groepen. Manuel en Sandra leven samen met hun zes kinderen aan deze frontlinie en verspreiden trouw het Evangelie. Strijd u met hen mee in gebed?

 
mockup-of-a-business-card-over-a-brown-paper-package-1559-el.png

De vervolgde kerk voor jong en oud.

HET COMPLETE PAKKET 'DE FRONTLINIE | STRIJDEN IN GEBED'

Download het hele pakket met getuigenissen, verhalen, gebedspunten en video's van uit de vervolgde kerk, en dit voor verschillende leeftijden. U vindt dit pakket hier terug op de website, een pakket voor jong en oud. Zo willen we u en uw gemeente inspireren en uitdagen om één lichaam van christus te zijn.